Events

  • Start Date 12/09/2022
  • Start Time 02:00 PM
  • End Date 12/09/2022
  • End Time 03:30 PM
  • Location வேந்தர் அரங்கம்

About Event

அனைவருக்கும் வணக்கம்
12.09.2022 பிற்பகல் 2.00 மணியளவில் பாரதியின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு,
“பாரதியாரின் கனவும் நனவும்” எனும் தலைப்பில் சிறப்பு கலந்துரையாடல் ‘வேந்தர் அரங்கம்’ அறையில் சிறப்புடன் நடந்தேறியது.

Need help?
Application 2024-25