Events

  • Start Date 12/09/2022
  • Start Time 02:00 PM
  • End Date 12/09/2022
  • End Time 03:30 PM
  • Location வேந்தர் அரங்கம்

About Event

அனைவருக்கும் வணக்கம்
12.09.2022 பிற்பகல் 2.00 மணியளவில் பாரதியின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு,
“பாரதியாரின் கனவும் நனவும்” எனும் தலைப்பில் சிறப்பு கலந்துரையாடல் ‘வேந்தர் அரங்கம்’ அறையில் சிறப்புடன் நடந்தேறியது.

Need help?