முனைவர் ஜெ. முனுசாமி

Quick Contact

முனைவர் ஜெ. முனுசாமி

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 05-07-2004
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம். ஃபில்., பிஎச்.டி., ஏ.டி.ஜி.டி., பி.ஜி.டி.சி.ஏ., நெட். 
பணி அனுபவம்: 17 ஆண்டுகள்
முனைவர் பட்ட ஆய்வுத்தலைப்பு:  ‘பின்நவீனத்துவத் தமிழ் நாவல்கள் – ஓர் ஆய்வு

பதிப்பு / வெளியீடு :

  •  நூல். ‘கரந்தை வெ.கலியாணசுந்தரம் சிற்றிலக்கியங்கள்’, முரண்களரி படைப்பகம், ஜூலை-2017, (ISBN:978-93-83178-21-6)