பேரா. ச. ரமா

Quick Contact

பேரா. ச. ரமா

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 22-06-2015
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., நெட்.
பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள்
ஆய்வுத்தலைப்பு: முனைவர் பட்ட ஆய்வு ‘சங்க இலக்கியத்தில் அறச்சிந்தனைகள்

பதிப்பு / வெளியீடு :

  • ’முல்லைக்கலி காட்டும் வாழ்வியல் கூறுகள்’ Jamal Academy Research Journal: an Interdisciplinary  ,p.262, vol:9, No.1(2), (ISSN : 0973-0303), திசம்பர் – 2016
  • ’பௌத்தம் போதிக்கும் அறம்’ காப்பிய இலக்கியம் பண்முகப் பார்வை , p.548, vol:2, (ISSN NO.2394-2428), காப்பிய இலக்கியம் பன்முகப் பார்வை, பிப் – 2020.
  • ‘சிலம்பில் கலை’ தமிழிலக்கியங்களில் விழுமியங்கள், p.280-286, (ISBN NO.9788194401629),தமிழிலக்கியங்களில் விழுமியங்கள், vol:2, (மார்ச்-2021)