பேரா. ம . கதிரவன்

உதவிப்பேராசிரியர்

Experience & Activities

பணியில் சேர்ந்த நாள்: 19-06-2023
கல்வித்தகுதி: எம்.ஏ., எம்.ஃபில்.,
பணி அனுபவம்:

  •  மொத்த கல்வி அனுபவம்:   Nil

ஆய்வுத்தலைப்பு: சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம்.

பதிப்பு / வெளியீடு :

  • “பழந்தமிழரின் வாழ்வியலில் விருந்தோம்பல்” கவிமுகில் பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (ISSN 2950-6611) 2023.

  • “நாட்டுப்புறக் கலைகளில் இசைக்கருவிகளின் பயன்பாடுகள்” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (ISSN 2321-4643) 2023.

  • “கல்வெட்டியல் மற்றும் சுவடியியல்” தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை. 20.06.2022 – 09.07.2022

மொத்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள் : 02