Reg NoStudent NameRank
611500702MOHANAPRIYA.V.R6
611500701MAHALAKSHMI.R7
611500694ABHISHEK GANESH10
611500703MONISHA.B13
611500706SUMITHRA.D14
611500704NANDHINI.S15
611500705SOUNDARYA.G19
611500696HARIVIGNESH.S.R21
611600716DEEPALAKSHMI.S8
611600717DEIVAYANAI.M10

B.Sc Biotechnology – Sai Shravanthi (April 2019) – University First Rank holder in    Sanskrit

Need help?
Application 2024-25